Dark Side of The Moon Tribute| 20180716

הערב הופק על ידי אמיר גבריאל Amir Gavriel SAGA ונערך באוזן בר בתל אביב. השתתפו בערב המחוה הרבה אמנים וביניהם עמירם עיני, אפרת כהן, לארה, .הצמד יוני-מה, ועוד..