TLV Open Houses June 2021

דוגמיות מאירוע בתים פתוחים בתל אביב 2021 שכלל ביקור בכמה אתרים קוצ'ינטה - קולקטיב נשים אריתראיות קולקטיב המאפשר להן להתפרנס מסריגת סלים, מלימוד שיעורי קרושה ומתפירת מוצרי טקסטיל מבדים אפריקאיים מרהיבים, ומשמש להן ולילדיהן גם כמרכז קהילתי וכמקור תמיכה שוקן 27 - הסטודיו של חגי יודן + The Guitar Loft דורי שכטל זינגר - "קריאת… קראו עוד TLV Open Houses June 2021