YORDA – Out of Time (2)

לאחר שצילמתי את ההופעה הראשונה שלה בתאטרון תמונע, גם בוידאו וגם בסטילס, הזמינה אותי YORDA, (ירדן לויתן) לצלם גם את ההופעה השניה שלה, הפעם בבית היוצר. כהכנה לצילום המופע דיברנו עם התאורן, וקיבלנו תאורה אחרת לגמרי, תנאים נוחים יותר צילום.

/