Moroccan Rollמתגלגלים במרוקו.
1200 ק"מ,
ח"י שעות נסיעה,
שבעה ימים.
קבוצה חביבה של אנשים בטיול מאורגן של 'אשת טורס' שכותרתו 'מרוקו ערי המלוכה'
(מאראקש, קזבלנקה, ראבאט, מקנס, פז) בהדרכת ליזי גרטי

סיור מעגלי בן שבוע שמתחיל בלינה במאראקש, לילה בעיר קזבלנקה, מעבר בראבאט, מקנס, שני לילות בעיר פאז, לילה במלון בהרי האטלס, ליד הסכר, וחוזר לשני לילות במאראקש. טיול מלא וגדוש בנופים משתנים שכטיול צלמים יכול היה למלא בקלות חודש, עם עצירות תכופות 😉

Moroccan Roll, Brand X 0 – Sun In The Night