"עמק הפרפרים"

אז יצאנו לחפש את הפרפרים (לבנין משוייש) בגבעות הדרומיות של מודיעין.
ומצאנו. בהמוניהם. כגלמים על שיחי הצלף העירומים מעלים, אותם כרסמו הזחלים,
וגם כמה מעופפים באיזור, מסרבים לעצור שניה ולדגמן לצלם.
בנוסף מצאנו..

בלונים

פרח שדומה לאמריליוס ושמו המרוקליס בגינה הציבורית
(ותודה לשרה גולד, מנהלת אתר "צמח השדה" על הזיהוי)

וכמה צלמים

ועכביש רעבתן, זולל פרפר.

עכביש זולל פרפר

וגם… גלמים!

ואפילו פרפר אחד שהסכים לדגמן לי.