Old Church in Armenia

ארמניה היא אחת המדינות הראשונות שעברו בהוראת המלך מעבודת אלילים לנצרות. במסגרת טיול בארמניה ראינו לא מעט כנסיות וותיקות. שלא כהרגלי, סחבתי בתיק הצילום גם עדשה רחבה מאד, 10-20 של סיגמא, והשמשתי בה כדי לקלוט את כל המבנה, ובכמה מקרים, כמו כאן, להבליט את מה שהכי קרוב לעדשה.

(c)_YigalDavidH@Gmail.com D750

זה מה שהקופיילוט הביא:

"הכנסייה האפוסטולית הארמנית היא הכנסייה הממוסדת העתיקה בעולם ואחת מן הקהילות הנוצריות הקדומות ביותר. שמה הרשמי הוא "הכנסייה האפוסטולית והאורתודוקסית הארמנית". לעיתים היא נקראת "הכנסייה האורתודוקסית הארמנית" או "הכנסייה הגרגוריאנית". ברם, השם האחרון אינו חביב עליה, מאחר שהיא רואה בשליחים ברתולומאוס ותדיאוס את מייסדיה ומחשיבה את גרגוריוס הקדוש "הַמֵאִיר" רק כמנהיגה הרשמי הראשון.

לפי מסורת, השליחים ברתולומאוס ותדיאוס הפיצו בקרבם את תורת ישוע. בסוף המאה ה-3 לספירה, גרגוריוס המאיר (בארמנית: "קְרֵקור") – בן אצולה – שב למולדתו והטביל את מלך ארמניה תירד השלישי לנצרות. מאז, ארמניה הייתה המדינה הראשונה שאימצה את הנצרות כדתה הרשמית, והפכה למקום מרכזי בהיסטוריה הנוצרית"