שני עם כובע

שני, בדרך כלל לא מוצאת זמן מתאים להצטלם.