צילום עליה לתורה לבר מצווה

הוזמנתי לצלם את החזרה לטקס העליה לתורה לבר מצווה של הראל.
אין כמו חזרה ללא קהל כדי לצלם מכל הזוויות האפשריות וללא חשש להפריע לקהל. מצד שני, אין קהל