עגורים, עמק החולה

פעם מזמן, החליטה הממשלה לייבש את ביצות החולה.

עם השנים התברר שזו הייתה סוג של טעות והוחלט להציף מחדש חלק מהשטח שיובש.
ואז הגיעו העגורים ואכלו משדות החקלאים. החקלאים התאגדו ונקטו צעד נבון – האכלת העגורים. העגורים ראו כי טוב ולא עפו לאכול משדות החקלאים. ואז הגיעו הצלמים…. ydh_3659_20150227_x_24480494316_oydh_3665_20150227_x_24138915979_oydh_3666_20150227_x_24398380832_oydh_3682_20150227_x-edit_23878475704_oydh_3683_20150227_x-edit_24159103089_oydh_3856_20150227_x-edit_24158457409_oydh_4844_20140103_untitled_11772363554_o