סחלבים וכלניות

הם גדלים בחממה קטנה ומחוממת, בתוך החממה הרגילה, מטפלים בהם בהקפדה…
הן גדלות בשדה, בין צואת פרות עשב בר וקוצים. שניהם נושאים נהדרים לצילום.