בתנועה מתמדת

כשהן יוצאות מהלול הן בקדחת ניקור וחיפוש אוכל.
לא עוצרות לרגע

 

בתנועה מתמדת